Další služby

Další služby

 

jednání s příslušnými úřady (Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřad), přihlášky, odhlášení zaměstnanců, předání měsíčních výkazů, v případě udělení plné moci absolvujeme Vaše povinné kontroly u těchto institucí).

kontrola účetních uzávěrek a kontrola účetnictví

 

Vedení účetnictví, zpracování daně - Praha - Gatep

Vedení účetnictví, zpracování daně - Gatep s.r.o. - Praha