Daňová evidence

Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování rekonstrukce, kontroly daňové evidence a ostatních služeb na základě dohody.

Doklady dodané k zpracování zatřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme! Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme také jako klasický tištěný papírový výstup.


Stručný přehled agend daňové evidence:

  • vedení peněžního deníku
  • vedení knihy pohledávek a závazků
  • vedení pokladny, valutové pokladny
  • vedení knihy dlouhodobého majetku a drobného majetku
  • kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k dani silniční
  • zpracování cestovních příkazů
  • fakturace, fakturace v cizích měnách
  • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností, zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení do EU
  • hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
  • zpracování účetní závěrky, výstupů.