Daňové přiznání

Daňové přiznání je povinné pro každou fyzickou i právnickou osobu. Daňové přiznání se podle zákona musí podat nejpozději v březnu.

Daňové přiznání pro OSVČ dává na vybranou ze dvou možností: Jelikož v něm musíte uvést svoje příjmy a výdaje z podnikání, můžete se přiklonit buď k daňově uznatelným výdajům, které OSVČ eviduje a archivuje v daňové evidenci, nebo vsadit na výdajový paušál (v případě, že si jako OSVČ výdaje neevidujete, nebo jsou vaše skutečné výdaje příliš nízké či zanedbatelné).

Daňové přiznání pro s.r.o. musí podat každé s.r.o – u plátce dph je to každé 3 měsíce, u neplátců dph jednou za rok. Dále je třeba podat hromadné daňové přiznání, tzv. kompletní daňové přiznání, které se podává vždy 1 za rok.

Gatep Praha - účto