Vedení účetnictví

Služba vedení účetnictví zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce, kontroly a ostatních služeb týkajících se účetnictví na základě dohody.

Doklady dodané k zpracování zatřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme! Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme také jako klasický tištěný papírový výstup.


Stručný přehled agend účetnictví:

 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy, valutové pokladny
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU
 • kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k dani silniční
 • fakturace, fakturace v cizích měnách
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU, zpracování výkazů INTRASTAT
 • hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
 • zpracování účetní závěrek